Záhady

Aj keď je dvadsiate prvé storočie, doteraz stále existuje veľa nerozlúštených záhad. Také záhady právom lákajú nemálo intelektuálnych kapacít a dodnes si nad mnohými z nich experti z celého sveta len márne lámu hlavu.