Osud

Osud je pojem, ktorým nielen filozofia, ale aj náboženstvo označujú myšlienku, že udalosti v našich životoch sú viac či menej predurčené či inak vopred dané. To, čo nás čaká a neminie, sa snažíme veľakrát vehementne zmeniť alebo aspoň trochu ovplyvniť v náš prospech. Je zrejmé, že všetci aspoň do istej miery veríme, že svoj osud môžeme ovplyvniť. Viem, že existuje rozum, vôľa a múdrosť, ktorými môžeme životy ovplyvniť a zmeniť k lepšiemu.