Mystika

Mystika – slovo do značnej miery zabudnuté, pretože mystika nie je prístupná každému. Ale prečo? Podstatou mystiky je transcendentná skúsenosť vo sfére vedomia. Pomerne ťažká definícia, ktorá však vysvetľuje všetko. Mystiku možno popísať ako rozmanité duchovné skúsenosti z osobného stretnutia s božstvom, či hlboké zážitky, ktoré sa nedajú vyjadriť iba slovami. Mystika sa potom snaží cesty takého poznania definovať a popísať.