Duchovný život

Pre mnoho ľudí duchovný život znamená modlitby, čítanie náboženských písomností či návštevy bohoslužieb. To je vo svojej podstate dobre, ale nie je to všetko, čoho sa tento pojem týka. Vo svojej podstate sa jedná o rozmer života, keď si uvedomujeme Božiu prítomnosť. Najdôležitejším prvkom duchovného života je žiť v láske. To sa nenaučíte iba pri bohoslužbe, ale musíte na tom usilovne pracovať v celom každodennom živote. Skutočným duchovným životom je potom praktický a konkrétny spôsob života.