Astrológia

Astrológia je asi najstarší vedný odbor. Astrológia sa opiera o presné výpočty podľa dátumu narodenia, ktorých väzba bola vždy veľmi tesná. A pokiaľ k nim určíme presné postavenie aj ostatných planét, ponúka nám fascinujúci pohľad do vnútra našich osobností. Z časti sa jedná o vedný odbor, pretože zahŕňa empiricky pozorovateľné trendy (napríklad pohyb planét), a z druhej časti sa jedná o umenie, pretože sú využívané aj isté symboly, ktoré musia byť interpretované.